ฤดูหนาวช่างเหมาะกับการเมาจริงแปลโดเกี่ยวกับน้ำเมาโลด
ชมปกดูก่อนได้เลยครับ
Drunk SDM
Drunk SDM
วันเมาแห่งบ้านมารแดง :
 
หน้าร้อนถ้าพูดถึงหน้าร้อนก็ต้องเบียร์แบบนี้มันต้องเมากันไปข้างนีง

Comment

Comment:

Tweet